11.3. Znovu zobrazit poslední

Přehled revizí
Revize $Revision: 1939 $ 2006-03-06 jfriedl

Znovu zobrazit poslední spustí v interaktivním režimu naposledy použitá zásuvný modul. Pokud tento zásuvný modul používá dialogové okno, okno se zobrazí s hodnotami nastavenými tak, jak byly naposledy použity (pokud je zásuvný modul správně naprogramován).

[Poznámka] Poznámka

Je důležité uvědomit si, že tento příkaz zopakuje naposled použitý zásuvný modul, bez ohledu na to, zda se nachází v nabídce Filtry.

[Tip] Tip

Často, zejména u zásuvných modulů, které neposkytují náhled změn, je nutno několikrát upravit parametry, než se najde vyhovující nastavení. Nejefektivnější je v takové situaci používat dobře zažité klávesové zkratky pro funkci Zpět následovanou funkcí Znovu zobrazit poslední: Ctrl-Z následované Ctrl-Shift-F.

11.3.1. Aktivace dialogu

  • Tento příkaz lze vyvolat z nabídky jako FiltryZnovu zobrazit "filtr",

  • nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl-Shift-F.