9.8. Překlápění

Tyto příkazy umožňují překlopit obrázek, vodorovně nebo svisle. Pracují s celým obrázkem. Pro překlopení výběru se používá nástroj Překlopení. Pro překlopení vrstvy se používají funkce z nabídky Vrstva/Transformovat nebo nástroj Překlopení.