9.9. Rotace

Obrázek lze natočit o 90° doleva či doprava nebo o 180°. Lze toho využít pro změnu orientace obrázku. Větší možnosti má nástroj Rotovat. Tyto příkazy pracují s celým obrázkem. K natočení výběru slouží nástroj Rotovat. K natočení vrstvy lze použít obdobný nástroj z nabídky Vrstva/Transformovat nebo rovněž nástroj Rotovat.