8. Zobrazení

8.1. Zobrazení

Obrázek 13.21. Obsah nabídky obrázku Zobrazení

Obsah nabídky obrázku Zobrazení

Nabídka Zobrazení obsahuje příkazy ovlivňující viditelnost nebo způsob zobrazení obrázku a prvků uživatelského rozhraní.