8.2. Nový pohled

Příkaz Nový pohled vytvoří nové okno obrázku zobrazující aktuální obrázek. Stávající okno zůstane zachováno. Obrázek tak může být zobrazen ve více oknech, z nichž každé může být jinak nastaveno – v každém může být například jiný stupeň přiblížení nebo se mohou lišit v jakémkoliv jiném parametru zobrazení. Obsah okna, obrázek, je však společný, a změna obrázku v jednom okně se ihned projeví i v dalších oknech zobrazujících stejný obrázek. Užitečné je to například při práci s jednotlivými pixely při velkém přiblížení – další pohled lze využít k celkovému pohledu na obrázek a pozorování změn „s nadhledem“, aniž by bylo nutno neustále měnit stupeň přiblížení v jednom okně.

Kterýkoliv pohled lze jednoduše zavřít zavřením okna. Zavřením posledního pohledu na určitý obrázek se zavře obrázek samotný. Pokud obrázek obsahuje neuložené změny, GIMP se samozřejmě dotáže, zda má být obrázek skutečně zavřen, případně, zda mají být změny v něm uloženy.

8.2.1. Aktivace dialogu

  • Tento příkaz lze vyvolat z nabídky okna obrázku volbou ZobrazeníNový pohled.