7.11. Zvětšit...

Příkaz zvětší velikost výběru o danou hodnotu, stejným způsobem jakým příkaz Zmenšit... může být použit ke zmenšení vybrané oblasti.

7.11.1. Aktivace dialogu

  • tento příkaz najdeme v menu VybratZvětšit....