7.10. Zmenšit

Zmenšuje velikost vybrané oblasti posunutím každého bodu hranice výběru o udaný počet bodů směrem od nejbližší hrany obrázku. Prolnuti se zachová, ale v rozích nebo na jiných ostrých ohybech hrany může být jeho tvar změněn.

7.10.1. Aktivace dialogu

  • Tento příkaz je k nalezení v menu VybratZmenšit... v okně každého obrázku.

7.10.2. Volby

Obrázek 13.18. Dialog Zmenšit výběr

Dialog Zmenšit výběr

Zmenšit výběr o

Standardně je hodnota udávána v pixelech, ale jednotku si můžete změnit v menu Jednotek na pravé straně.

Zmenšit dle hranic obrázku

Na tuto volbu je brán zřetel pouze pokud se vybrané oblast překrývá s hranou obrázku. Pokud je tato volba zatržena, výběr bude zmenšen podle hranic obrázku, jinak výběr zůstane rozšířen až k okraji obrázku.