6.15. Vykreslit výběr

Přehled revizí
Revize $Revision: 1917 $ 2006-02-08 jfriedl

Výběr lze vykreslit dvěma způsoby, s nebo bez použití kreslícího nástroje:

6.15.1. Aktivace dialogu

  • Tento příkaz je dostupný z nabídky okna obrázku volbou UpravitVykreslit výběr.

  • Dostupný je také stisknutím tlačítka v Editoru výběru.

6.15.2. Volby

Obrázek 13.13. Volby

Volby

Vykreslit čárou

Nepoužívá se žádný kreslící nástroj, je ale dostupná celá řada parametrů:

Šířka čáry

Šířku čáry lze zadat v pixelech nebo jiných jednotkách zvolených z přilehlého rozbalovacího seznamu.

Styl zakončení

Tato volba nemá v případě výběrů, které jsou vždy uzavřené, žádný význam.

Styl spojení

Zde lze nastavit způsob vykreslení ostrých rohů. K dispozici jsou volby Ostrý, Zakulacený a Zkosený.

Limit ostrosti

V případě vykreslování výběrů není tato volba zajímavá.

Vzorek čárkování

Vzorek čárkování je v okně zobrazen na úrovni jednotlivých pixelů. Oblast se svislými šedými čárkami (ve které jsou pixely černé) představuje jeden segment opakujícího se vzorku. Čáru můžete šipkami vlevo i vpravo posouvat, a tak si segment vzorku nastavit do vhodné polohy. Klikáním na vzorek se jednotlivé pixely přidávají nebo naopak odebírají.

Přednastavené čárkování

Z rozbalovacího seznamu lze zvolit přednastavené čárkování.

Vyhlazování

Není-li tato volba aktivní, mohou mít zakulacené nebo šikmé části vykreslené čáry zubaté okraje. Použitím této volby se případné zuby vyhladí.

Styl

Lze zvolit mezi dvěma způsoby vykreslení čáry. Je-li zvolena Plná čára, vykreslení se provede barvou. Je-li zvolen Vzorek, použije se k vykreslení aktivní vzorek Gimpu.

Vykreslit pomocí kreslícího nástroje

Kreslící nástroj

Z rozbalovacího seznamu lze zvolit kreslící nástroj, který bude pro kreslení použit. Veškeránastavení daného nástroje jsou platná a při vykreslení jsou využita.