6.16. Vykreslit cestu

Přehled revizí
Revize $Revision: 1917 $ 2006-02-08 jfriedl

Existují dva odlišné způsoby vykreslení cesty – s použitím nebo bez použití kreslícího nástroje:

6.16.1. Aktivace dialogu

  • Tento příkaz je přístupný volbou UpravitVykreslit cestu...

  • Lze také použít tlačítko stejného jména v dialogu Cesty.

6.16.2. Volby

Obrázek 13.14. Volby

Volby

Vykreslit čárou

Cesta se vykreslí čárou s nastavitelnými parametry, bez použití kreslícího nástroje. Čára je barvy popředí (nastavené v Panelu nástrojů).

Šířka čáry

Šířku čáry lze v přírůstkovém poli nastavit přímým zadáním hodnoty nebo pomocí šipek. Výchozí jednotkou jsou pixely, ale z rozbalovací nabídky lze zvolit i jiné jednotky.

Styl zakončení

Zde lze zvolit styl zakončení neuzavřené cesty: Useknutý, Zakulacený nebo Čtvercový.

Styl spojení

Zde lze zvolit způsob vykreslení rohů v místě kontrolních uzlů: Ostrý, Zakulacený nebo Zkosený.

Limit ostrosti

V případě vykreslování výběrů není tato volba zajímavá.

Obrázek 13.15. Limit ostrosti

Limit ostrosti

Vzorek čárkování

Vzorek čárkování je v okně zobrazen na úrovni jednotlivých pixelů. Oblast se svislými šedými čárkami (ve které jsou pixely černé) představuje jeden segment opakujícího se vzorku. Čáru můžete šipkami vlevo i vpravo posouvat, a tak si segment vzorku nastavit do vhodné polohy. Klikáním na vzorek se jednotlivé pixely přidávají nebo naopak odebírají.

Přednastavené čárkování

Z rozbalovací nabídky lze zvolit některé z přednastavených čárkování. Zvolené čárkování lze nadále upravovat.

Vyhlazování

Šikmé nebo zakřivené čáry mohou vytvářet zubaté okraje. Aktivace volby Vyhlazování tomu zabrání.

Styl

Lze zvolit mezi stylem Jednobarevná (bude použita barva popředí) a Vzorek (bude použit aktivní vzorek z Panelu nástrojů).

Vykreslit pomocí kreslícího nástroje
Kreslící nástroj

Z rozbalovací nabídky můžete zvolit kreslící nástroj, kterým bude cesta vykreslena. Budou použity všechny jeho aktuálně nastavené volby.