3.7. Rozprašovač

Obrázek 11.16. The Airbrush tool in Toolbox

The Airbrush tool in Toolbox

Rozprašovač emuluje tradiční sprej. Je vhodný pro malování jemných barevných oblastí.


3.7.1. Aktivace nástroje

  • Rozprašovač lze vyvolat z nabídky obrázku volbou Nástroje/ Kreslící nástroje/ Rozprašovač.

  • Nástroj lze také vyvolat kliknutím na ikonu spreje v Panelu nástrojů:

3.7.2. Modifikační klávesy (výchozí)

Zkratka

Klávesa a změní aktivní nástroj na Rozprašovač.

Ctrl

Ctrl změní rozprašovač na barevnou pipetu.

Shift

Shift přepne rozprašovač do režimu kreslení rovných čar. Podržení klávesy Shift během klikání levým tlačítkem myši vytvoří rovnou čáru. Další klikání vytváří další a další rovné čáry, vždy vycházející z konce čáry předchozí.

3.7.3. Volby

[Poznámka] Poznámka

Přehled voleb společných pro řadu nástrojů typu štětce viz Přehled nástrojů typu štětce.

Přehled

Volby nástroje jsou dostupné po dvojitém poklepání na ikonu spreje v Panelu nástrojů.

Krytí
[Poznámka] Poznámka

V kapitole Nástroj štětec jsou popsány volby společné pro všechny nástroje typu štětce.

Krytí lze nastavit třemi způsoby: pomocí posuvníku, přímým zadáním hodnoty a nebo pomocí šipek přírůstkového pole. Vyšší krytí znamená nižší průhlednost malby a naopak.

Režim

Rozbalovací nabídka Režim obsahuje řadu možných režimů pro aplikaci malby. Jejich seznam a vysvětlení najdete ve Slovníku pojmů.

Stopa

Zobrazuje aktivní stopu. Kliknutím na ikonu stopy se otevře nabídka s dostupnými stopami. V její dolní části jsou tlačítka umožňující změnit způsob zobrazení stop v nabídce.

Přechod

Rozbalovací nabídka Přechod umožňuje zvolit přechod použitý v případě aktivace volby Použít barvu z přechodu. Aktivací volby Obrátit lze tento přechod převrátit.

Citlivost na tlak

Citlivost na tlak nastavuje chování při používání vstupních zařízení citlivých na tlak, například grafických tabletů.

Doběh

Tato volba zapříčiní, že se stopa spreje po určité vzdálenosti postupně vytratí. Po uplynutí vzdálenosti nastavené v poli Délka se stopa stane postupně průhlednou až dočista zmizí.

Použít barvu z přechodu

Místo barvy popředí a pozadí se použije barva z aktivního přechodu.

Přechod je vykreslen směrem dopředu. V zadané vzdálenosti se vykreslí všechny barvy z přechodu.

Opakování

Pilová vlna : vykreslí přechod opakovaně. Po každém uplynutí nastavené vzdálenosti se přechod začne vykreslovat od začátku.

Trojúhelníková vlna : vykreslí přechod opakovaně. Po každém uplynutí nastavené vzdálenosti se přechod obrátí a vykreslí v opačném směru. Po dalším uplynutí nastavené vzdálenosti se obrátí do původního směru atd.

Přeběh

Posuvník Přeběh upravuje rychlost aplikace barvy sprejem. Při nastavení vyšší hodnoty bude sprej rychleji vytvářet silnější (tmavší) nánosy barvy.

Tlak

Tento posuvník ovládá množství barvy, které sprej nanáší. Vyšší hodnota způsobuje tmavší stopy.