3.8. Nástroj Inkoust

Obrázek 11.17. Toolbox Pen

Toolbox Pen

Nástroj Inkoust simuluje inkoustové pero s ovladatelnou špičkou, kterým lze kreslit jednobarevné čáry s vyhlazenými okraji. Velikost, tvar a sklon špičky pera lze nastavit podle potřeby.

3.8.1. Aktivace nástroje

  • Nástroj Inkoust lze vyvolat z nabídky obrázku následujícím způsobem: Nástroje/ Kreslící nástroje/ Inkoust

  • Nástroj lze také vyvolat kliknutím na jeho ikonu v Panelu nástrojů:

3.8.2. Modifikační klávesy (výchozí)

Zkratka

Klávesa k změní aktivní nástroj na Inkoust.

3.8.3. Volby

[Poznámka] Poznámka

V kapitole Nástroj štětec jsou popsány volby společné pro všechny nástroje typu štětce.

Přehled

Dostupné volby nástroje jsou přístupné dvojitým kliknutím na ikonu nástroje.

Krytí
[Poznámka] Poznámka

V kapitole Nástroj štětec jsou popsány volby společné pro všechny nástroje typu štětce.

Posuvník Krytí nastavuje průhlednost inkoustu. Nastavení vyšších hodnot znamená méně průhledný inkoust a naopak.

Režim

Rozbalovací nabídka Režim obsahuje možné režimy aplikace inkoustu. Jejich seznam a vysvětlení najdete ve slovníčku.

Nastavení
Velikost

Nastavuje velikost špičky pera.

Úhel

Tato volba ovlivňuje sklon špičky pera vzhledem k horizontále.

Citlivost
Velikost

Tento posuvník ovládá citlivost velikosti špičky pera na tlak vyvíjený grafickým tabletem.

Sklon

Ovlivňuje citlivost sklonu pera vzhledem k tabletu.

Rychlost

Tento posuvník ovládá citlivost velikosti špičky pera na rychlosti kreslení. Stejně jako v případě skutečného pera, čím rychleji kreslíte, tím je čára tenčí.

Typ a Tvar
Typ

Lze vybírat ze tří typů špiček pera: kulaté, čtvercové a kosočtverečné.

Tvar

Geometrii špičky pera lze upravit kliknutím levým tlačítkem myši na malý čtvereček ve středu ikony představující tvar špičky pera a jejím tažením.