3.2. Nástroj mísení

Obrázek 11.8.


Tento nástroj vyplní vybranou oblast ve výchozím nastavení plynulým přechodem barvy popředí do barvy pozadí. Existuje však mnoho možností nastavení. Přechod v obrázku vytvoříte kliknutím myším do obrázku a tažením ve směru požadovaného přechodu. Přechod začíná v místě, kde jste klikli, a končí v místě, kde jste uvolnili myš. Čím kratší vzdálenost, tím ostřejší přechod a naopak.

S tímto nástrojem lze provádět celou řadu zajímavých věcí a množství možností může být zpočátku trochu matoucí. Nejdůležitějšími volbami je Přechod a Tvar. Kliknutím na ikonu přechodu se otevře okno pro výběr přechodu, ve kterém můžete vybrat požadovaný přechod. Můžete také vytvářet a ukládat vlastní přechody.

Pro Tvar je k dispozici 11 různých možností: Lineární, Bilineární, Radiální, Čtvercový, Kuželový (symetrický), Kuželový (nesymetrický), Pronikající (úhlový), Pronikající (kulový), Pronikající (důlkový), Spirála (ve směru hodinových ručiček) a Spirála (proti směru hodinových ručiček). Jsou podrobně popsány níže. Volby typu pronikání jsou nejzajímavější, nechají totiž přechod kopírovat tvar výběru, jakkoliv je komplikovaný. Na rozdíl od ostatních případů nejsou pronikající přechody ovlivněny délkou tažení ani místem kliknutí, jsou plně definované tvarem výběru.

[Tip] Tip

V režimu Rozdíl dochází k fantastickým efektům.

3.2.1. Aktivace nástroje

  • Nástroj Mísení lze vyvolat z nabídky obrázku volbou Nástroje/ Nástroje barev/ Mísení.

  • Nástroj lze také vyvolat kliknutím na jeho ikonu v panelu nástrojů:

3.2.2. Modifikační klávesy (výchozí)

Zkratka

Klávesa L přepne aktivní nástroj na nástroj Mísení.

Ctrl

Ctrl omezuje úhel pro vytvoření přechodu na násobky patnácti stupňů.

3.2.3. Volby

Přehled

Volby nástroje jsou dostupné po dvojitém kliknutím na jeho ikonu v panelu nástrojů:

Krytí

Posuvník Krytí nastavuje průhlednost vytvořeného přechodu. Vyšší krytí znamená menší průhlednost a naopak.

Režim

Rozbalovací nabídka Režim umožňuje zvolit aplikační režim. Popis jednotlivých režimů naleznete ve Slovníčku pojmů.

Přechod

Z rozbalovací nabídky lze vybrat přechod, který bude nástrojem použit.