3.3. Kreslící nástroje (Tužka, Štětec, Rozprašovač)

Obrázek 11.9. Painting example

Painting example

Tři tahy namalované stejnou stopou (její tvar je zobrazen vlevo nahoře), ale různými kreslícími nástroji – Tužkou (vlevo), Štětcem (uprostřed) a Rozprašovačem (vpravo).


Tužka, Štětec a Rozprašovač jsou základní kreslící nástroje Gimpu. Jsou si dost podobné, jejich společné vlastnosti jsou popsány v této sekci. Vlastnosti společné všem nástrojům používajícím stopy jsou popsány v části Společné vlastnosti. Vlastnosti jedinečné pro jednotlivé nástroje jsou popsány v částech věnovaných patřičným nástrojům.

Tužka je ze všech těchto nástrojů nejhrubší, kreslí tvrdé tahy s nevyhlazenými hranami. Štětec je střední cestou, a z této skupiny je zřejmě nejpoužívanějším nástrojem. Rozprašovač je nejflexibilnější a nejovladatelnější, je to jediný nástroj, u kterého množství aplikované barvy závisí na rychlosti pohybu stopy. Jeho flexibilita a nastavitelnost z něj však na druhou stranu činí nástroj, jehož zvládnutí je obtížnější.

Všechny tyto nástroje sdílí stejné stopy a stejný způsob volby barvy, buď z palety nebo z gradientu. Všechny mohou fungovat v řadě různých režimů.

3.3.1. Modifikační klávesy

Ctrl, Ctrl

Podržení klávesy Ctrl změní dočasně kterýkoliv z těchto nástrojů v Barevnou pipetu: kliknutí na libovolný pixel libovolné vrstvy nastaví barvu popředí na barvu tohoto pixelu.

3.3.2. Volby

Režim

Rozbalovací seznam Režim poskytuje výběr z mnoha režimů aplikací malby. Toto nastavení je přítomné ve volbách všech nástrojů používajících stopy, ale aktivní je pouze v případě tří zde probíraných nástrojů (Tužka, Štětec, Rozprašovač), Razítka a nástroje Inkoust. Seznam všech režimů aplikace je uveden ve Slovníku pojmů. Z velké části jsou tyto režimy identické s režimy kombinace vrstev v dialogu Vrstvy, a jejich funkci si můžete představit tak, jako byste malovali na zvláštní vrstvu umístěnou nad aktivní vrstvou, s patřičně nastaveným režimem kombinace. Ve skutečnosti však nemalujete na zvláštní vrstvu. Tři režimy jsou ovšem zvláštní:

Vymazání barev.  Tento režim maže barvu popředí a nahrazuje ji částečnou průhledností. Funguje stejně jako filtr Barva do alfy, pouze se aplikuje jen na oblast aplikace nástroje. Tento režim funguje pouze na vrstvách s alfa kanálem, pokud vrstva alfa kanál nemá, chová se stejně jako normální režim.

Pod kresbou.  Tento režim aplikuje barvu pouze na průsvitné a průhledné oblasti - čím průhlednější oblast, tím více barvy se aplikuje. Malování na zcela neprůhledné oblasti tak nemá vůbec žádný efekt; malování na zcela průhledné oblasti má stejný efekt jako v normálním režimu. Výsledkem je vždy snížení průhlednosti (zvýšení krytí). V případě vrstev bez alfa kanálu tento režim samozřejmě postrádá smysl.

Obrázek 11.10. Dissove mode example

Dissove mode example

Dva tahy Rozprašovačem vytvořené pomocí stejné kruhové stopy. Vlevo: normální režim. Vpravo: režim rozpouštění.


Rozpouštění.  V tomto velmi zajímavém režimu šedé části stop neaplikují barvu s nižším krytím, nýbrž určují pravděpodobnost, že na pixel bude aplikována barva s plným krytím. Je to zajímavý způsob tvorby pěkných hrubě vypadajících tahů štětcem.

Přechod

Obrázek 11.11. Volby přechodu pro kreslící nástroje.

Volby přechodu pro kreslící nástroje.

Místo barvy popředí lze, pomocí volby Použít barvu z přechodu, malovat barvami z aktivního přechodu. Barvy se během tahu nástrojem mění tak, jak určuje přechod. Základní informace o přechodech jsou uvedeny v části Přechody.

Způsob použití přechodu lze nastavit pomocí řady voleb:

Přechod.  Zde je zobrazen aktivní přechod. Kliknutím na něj se otevře dialog, ve kterém lze zvolit libovolný jiný přechod.

Obrátit.  Za normálních okolností začíná tah nástrojem barvou z levé části přechodu a pokračuje barvami směrem doprava. Pokud je zaškrtnuta volba Obrátit, začne se barvou z pravé strany a pokračuje se barvami směrem doleva.

Délka.  Tato volba nastavuje vzdálenost odpovídající jedné periodě barev z přechodu. Výchozí jednotky jsou pixely, ale můžete zvolit i jakékoliv jiné jednotky ze sousedního seznamu.

Tabulka 11.1. Příklad tří různých nastavení pro opakování přechodu (přechod Abstract 2).

Přechod Abstract2

Nic

Pilová vlna

Trojúhelníkovitá vlna


Opakování.  Tato volba určuje, co se stane po uplynutí vzdálenosti nastavené výše. Jsou tři možnosti: Nic znamená, že po zbytek tahu se bude používat poslední barva z přechodu. Pilová vlna znamená, že se s barvami začne opět od začátku přechodu, což u mnoha přechodů způsobí náhlou změnu barvy. Třetí volba, Trojúhelníková vlna, způsobí použití barev z přechodu v opačném směru, pak opět ve směru původním atd.