2.2. Přibližný výběr (Kouzelná hůlka)

Obrázek 11.1. Ikona kouzelné hůlky v Panelu nástrojů.

Ikona kouzelné hůlky v Panelu nástrojů.

Nástroj Přibližný výběr (Kouzelná hůlka) je určen k výběru oblastí aktivní vrstvy nebo obrázku na základě podobnosti barev. Výběr začne tam, kam v obrázku kouzelnou hůlkou kliknete, a rozšíří se dál podobně jako rozlitá voda po všech sousedních pixelech, jejichž barva je podobná pixelu počátečnímu. Práh podobnosti můžete měnit tažením myši dolů nebo doprava. Čím dále jí potáhnete, tím větší bude vybraná oblast.

Při používání kouzelné hůlky je velmi důležité dobře zvolit správný počáteční bod. Pokud zvolíte špatně, může být výsledek úplně jiný, než si představujete.

Kouzelná hůlka se dobře hodí k vybírání objektů s ostrými hranami. Dobře se s ní pracuje, takže si ji brzy oblíbí mnoho začátečníků. Čím déle s ní však budete pracovat, tím více poznáte, že vybrat hůlkou přesně to, co chcete, je dosti obtížné. Nejhorší je, že po uvolnění myši už nemůžete dělat drobné úpravy prahy podobnosti barev; musíte začít od začátku. Zkušenější uživatelé si proto brzy oblíbí nástroje Cesty FIXLINK a nástroj pro výběr podle barev. Ty jsou totiž v mnoha případech efektivnější než kouzelná hůlka. Kouzelná hůlka je však stále dobrá pro výběr dobře ohraničených oblastí nebo dolaďování nedokonalých výběrů. Často se dobře hodí k výběru pozadí, pokud je jednobarevné nebo téměř jednobarevné.

Povšimněte si, že jak se vybraná oblast rozšiřuje směrem od počátku, nešíří se jen po pixelech, které se skutečně dotýkají, ale je schopna překonávat malé mezery. Vzdálenost, kterou může výběr přeskočit, lze nastavit dialogu Předvolby v části Volby nástrojů: Implicitní práh. Zvýšením hodnoty můžete hůlku učinit agresivnější. (Nastavení se projeví i u Plechovky.)

2.2.1. Aktivace nástroje

Kouzelnou hůlku lze vyvolat z nabídky obrázku jako NástrojeNástroje pro výběrPřibližný výběr; z Panelu nástrojů kliknutím na ikonu kouzelné hůlky ; nebo z klávesnice zkratkou z. ("Z" je z německého "Zauber", tedy magie.)

2.2.2. Modifikační klávesy (výchozí)

Kouzelná hůlka nemá žádné zvláštní modifikační klávesy, pouze ty, které ovlivňují všechny nástroje pro výběr stejným způsobem. Více se o nich dozvíte v kapitole Nástroje pro výběr.

2.2.3. Volby

Obrázek 11.2. Volby nástrojů pro magickou hůlku

Volby nástrojů pro magickou hůlku

[Poznámka] Poznámka

Obecné volby společné pro všechny nástroje tohoto typu naleznete v kapitole Nástroje pro výběr. Zde jsou popsány pouze volby specifické pro kouzelnou hůlku.

Hledání podobných barev

Tyto volby ovlivňují způsob, kterým kouzelná hůlka rozšiřuje výběr z počátečního bodu dál.

Zvolit průhledné oblasti

Tato volba umožňuje hůlce vybírat i zcela průhledné oblasti. Pokud není zaškrtnuta, nebudou průhledné oblasti ve výběru nikdy zahrnuty.

Ukázka sloučení

Tato volba je relevantní, když je v obrázku více vrstev a aktivní vrstva je buď poloprůhledná nebo je v jiném než normálním režimu. Pokud tomu tak je, barvy ve složeném obrázku budou jiné než ve vrstvě. Pokud je volba "Ukázka sloučení" neaktivní, hůlka bere v úvahu pouze barvy z aktivní vrstvy. Pokud je naopak aktivní, pracuje hůlka s barvami z celého složeného obrázku. Více informací najdete ve slovníčku pod heslem Ukázka sloučení.

Práh

Tento posuvník určuje rozsah barev, které budou vybrány, v momentě, kdy kliknete na počáteční bod a ještě netáhnete myší. Čím vyšší práh, tím větší výběr. Po prvním stisknutí tlačítka myši se tažením dolů nebo doprava dá velikost výběru zvyšovat. Tažením doleva nebo nahoru pak zmenšovat. Proto, bez ohledu na nastavení prahu, máte vždy stejné možnosti – liší se pouze to, jak moc musíte táhnout myší a na kterou stranu, abyste dosáhli požadovaného výsledku.