2.3. Výběr podle barvy

Obrázek 11.3. Ikona nástroje Výběr podle barvy v Panelu nástrojů

Ikona nástroje Výběr podle barvy v Panelu nástrojů

Nástroj Výběr podle barvy je určen k výběru oblastí obrázku na základě podobnosti barev. Podobá se nástroji Přibližný výběr (kouzelná hůlka). Hlavním rozdílem je to, že kouzelná hůlka vybírá spojité oblasti, zatímco Výběr podle barvy vybírá všechny pixely s dostatečně podobnou barvou bez ohledu na jejich umístění. Při použití nástroje Výběr podle barvy, na rozdíl od kouzelné hůlky, nemá žádný zvláštní efekt kliknutí a tažení myší v obrázku.

2.3.1. Aktivace nástroje

Nástroj Výběr podle barvy lze aktivovat volbou NástrojeNástroje pro výběrVýběr podle barvy z nabídky obrázku; kliknutím na jeho ikonu v Panelu nástrojů ; nebo z klávesnice zkratkou O (jedná se o písmeno O, nikoliv o číslici nula).

2.3.2. Modifikační klávesy (výchozí)

Nástroj Výběr podle barvy nemá žádné zvláštní modifikační klávesy, pouze ty, které stejným způsobem ovlivňují všechny nástroje pro tvorbu výběru. O těch se více dozvíte v části Nástroje pro výběr.

2.3.3. Volby

Obrázek 11.4. Volby nástroje Výběr podle barvy

Volby nástroje Výběr podle barvy

[Poznámka] Poznámka

Volby společné všem nástrojům pro tvorbu výběru jsou popsány v kapitole Nástroje pro tvorbu výběru. Zde jsou popsány pouze volby specifické pro nástroj Výběr podle barvy. Jedná se o stejné volby, jakými disponuje i Kouzelná hůlka.

Hledání podobných barev

Tyto volby způsob, jakým nástroj ro These options affect the way the Select by Color tool expands the selection out from the initial point.

  • Vybrat průhledné oblasti.  Tato volba umožňuje nástroji výběr zcela průhledných oblastí. Pokud tato volba není zaškrtnuta, nebudou zcela průhledné oblasti tímto nástrojem vybrány.

  • Sloučený vzorek.  Tato volba je důležitá, pokud obrázek obsahuje více vrstev a aktivní vrstva je částečně průsvitná nebo ve v jiném než normálním režimu. V takovém případě jsou barvy obsažené ve vrstvě odlišné od těch, které jsou viditelné a tvoří sloučený obrázek. Pokud volba Sloučený vzorek není zaškrtnuta, nástroj Výběr podle barev uvažuje pouze barvy přítomné v aktivní vrstvě. Pokud je tato volba naopak aktivní, pracuje nástroj s barvami složeného obrázku. Více se dozvíte ve slovníku pojmů pod heslem Sloučený vzorek.

  • Práh.  Tento posuvník určuje maximální odlišnost barev, které budou vybrány. Čím vyšší práh, tím větší bude výsledný výběr.