8.7. Informační okno

8.7.1. Aktivace dialogu

 • Informační okno lze ve výchozím nastavení vyvolat klávesovou zkratkou Shift-Ctrl-I.

8.7.2. Prvky informačního okna

Informační okno zobrazuje základní informace o obrázku, včetně jeho jména a náhledu:

Karta Všeobecné

Obrázek 13.23. Informační okno

Informační okno

 • Velikost v pixelech: Zobrazuje šířku a výšku obrázku v pixelech.

 • Velikost tisku: Zobrazuje velikost vytištěného obrázku v aktuálních jednotkácha.

 • Rozlišení: Zobrazuje rozlišení obrázku v jednotkách dpi.

 • Zvětšení: Zobrazuje stupeň přiblížení aktivního obrázku.

 • Počet vrstev: Bez komentáře.

 • Velikost v paměti: Množství paměti, které obrázek zabírá.

 • Typ zobrazení: Zobrazuje barevný režim aktivního obrázku.

 • Třída vizuálu: Zobrazuje třídu barevnosti používaného displeje (256 barev, pravé barvy...).

 • Hloubka vizuálu: Alternativní způsob vyjádření barevnosti používaného displeje – pomocí počtu bitů odpovídajícímu jednomu pixelu.

Karta Kurzor

Obrázek 13.24. Karta Kurzor

Karta Kurzor
Karta Kurzor

Na této kartě jsou zobrazovány informace o poloze ukazatele myši a o barevnosti pixelu pod ukazatelem. Podobá se dialogu nástroje Barevná pipeta.

 • pixelů: Souřadnice ukazatele v pixelech. Počátkem souřadnicového systému je levý horní roh obrázku.

 • Jednotky: Souřadnice ukazatele ve fyzických jednotkách používaných obrázkem. Počátkem souřadnicového systému je levý horní roh obrázku.

 • Hodnoty pixelů: Hodnoty barev pixelu pod ukazatelem v různých barevných systémech (volitelných z nabídky).

Karta komentář

Obrázek 13.25. Karta komentář

Karta komentář

Jednoho dne bude tato karta umožňovat změnit komentář k obrázku.