8.10. Zobrazovat hranici vrstvy

Tato volba přepíná zobrazování žlutočerně čárkované linie označující hranici aktivní vrstvy obrázku. Pokud je velikost a poloha vrstvy shodná s plátnem, tvoří zároveň hranici obrázku.

8.10.1. Aktivace dialogu

  • Tento příkaz lze vyvolat z nabídky obrázku volbou ZobrazeníZobrazovat hranici vrstvy.