8.15. Zobrazovat lištu nabídky

Tato volba přepíná zobrazování lišty s nabídkou na horním okraji okna obrázku. Vypnutí zobrazování této lišty šetří cenné místo na obrazovce. Nabídka obrázku je vždy přístupná kliknutím pravým tlačítkem myši do obrázku.

8.15.1. Aktivace dialogu

  • Tento příkaz lze vyvolat z nabídky obrázku volbou ZobrazeníZobrazovat lištu nabídky.