8.17. Zobrazovat rolovací lišty

Tato volba přepíná zobrazování rolovacích lišt (posuvníků) v okně obrázku. To může být užitečné, pokud je třeba šetřit místem na obrazovce.

8.17.1. Aktivace dialogu

  • Tento příkaz lze vyvolat z nabídky obrázku volbou ZobrazeníZobrazovat rolovací lišty.