3.3. Prohlížeč zásuvných modulů

Tento příkaz zobrazí seznam a stromovou strukturu všech zásuvných modulů nahraných v Gimpu. Pokud chcete použít zásuvný modul, nepřistupuje se k němu tudy, ale přes Filtry v nabídce obrázku.