3.3. Mimozemské mapování 2

3.3.1. Přehled

Tento filtr lze vyvolat z nabídky okna obrázku volbou FiltryBarvyMapaMimozemské mapování 2.

Tento filtr výrazně změní barvy v obrázku pomocí trigonometrických funkcí, čímž vytvoří psychedelický efekt. Má více možností než starší filtr Mimozemské mapování (1). V novější verzi nejsou přítomny tlačítka Sinus a Cosinus, nahrazuje je nastavení fáze. Mimozemské mapování 2 může pracovat v režimu RGB nebo HSV.

3.3.2. Volby

Obrázek 14.7. Options for the „Alien Map 2“ filter

Options for the Alien Map 2 filter

Náhled

Náhled zobrazuje interaktivně nastavení filtru.

Režim

Přepínače Barevný model RGB a Barevný model HSL umožňují zvolit barevný model, ve kterém má filtr pracovat.

Zaškrtávací pole Upravit kanál... umožňují nastavit, které z kanálů zvoleného barevného modelu se mají filtrem modifikovat.

Posuvníky

Pomocí posuvníků či přírůstkových polí lze pro každý kanál nastavit frekvenci (0-20) a posun fáze (0-360°) sinus-cosinus funkce.

Frekvence okolo 0.3 až 0.7 nastaví funkci podobnou lineární, která je oproti původnímu obrázku tmavší nebo tvoří vyšší kontrast. Se vzrůstající frekvencí se barevné změny zvyšují, efekt se stává psychedeličtější.

Fáze posunuje transformační funkci. 0° odpovídá funkci sinus, 90° odpovídá funkci cosinus. 180° je převrácený sinus, 270° převrácený cosinus.