3.4. Záměna barev

3.4.1. Přehled

Tento filtr lze vyvolat z nabídky okna obrázku volbou FiltryBarvyMapaZaměnit barvy.

Tento filtr nahradí barvu jinou barvou.

3.4.2. Volby

Obrázek 14.8. Option of the „Two color exchange“ filter

Option of the Two color exchange filter

Náhled

Náhled zobrazuje výsledky nastavení filtru ještě před jeho aplikací na vlastní obrázek.

Z barvy

Zde lze nastavit barvu použitou k výběrů pixelů, které mají být nahrazeny.

Tři posuvníky Červená, Zelená a Modrá umožňují nastavit požadovanou barvu. Tu lze nastavit i kliknutím do náhledu. Zvolená barva se interaktivně zobrazuje v barevném poli.

Další posuvníky umožňují nastavit práh. Čím vyšší práh, tím více pixelů bude ovlivněno. Výsledky jsou interaktivně zobrazeny v náhledu.

Spřáhnout prahy: Je-li tato volba zaškrtnuta, jsou nastavení prahů vzájemně propojená a mají vždy stejnou hodnotu.

Na barvu

Tři posuvníky umožňují nastavit výslednou barvu pixelů. Výsledná barva je zobrazena v barevném poli i v náhledu.