8.2. Použít čočku

8.2.1. Přehled

Obrázek 14.19.


Tento filtr naleznete v nabídce Obrázek>Filtry/Efekty se sklem/Použít čočku

Aplikací tohoto filtru se část obrázku vykreslí, jakoby byla pozorována přes sférickou čočku.

8.2.2. Volby

Náhled

Nastavení parametrů filtru se interaktivně zobrazují v náhledu. Pomocí posuvníků můžete přesouvat náhled do jiných částí obrázku.

Nastavení parametrů

  • Ponechat původní okolí: Efekt vypadá, jakoby byla čočka položena přímo na obrázek.

  • Nastavit okolí na barvu pozadí: Část obrázku mimo čočku bude mít barvu pozadí, nastavenou v Panelu nástrojů. Může být i průhledná.

  • Refrakční index čoček: Ovlivňuje konvergenci (sílu) čočky (1-100).