8.3. Skleněné dlaždicování

8.3.1. Přehled

Obrázek 14.20.


Tento filtr naleznete v nabídce Obrázek>Filtry/Efekty se sklem/Skleněné dlaždicování

Aplikace tohoto filtru způsobí, že aktivní vrstva nebo výběr bude zobrazena jakoby přes zeď ze skleněných cihel.

8.3.2. Volby

Náhled

Nastavení parametrů filtru se interaktivně zobrazují v náhledu. Pomocí posuvníků můžete přesouvat náhled do jiných částí obrázku.

Nastavení parametrů

  • Šířka dlaždice: Nastavuje šířku dlaždice (10-50 pixelů).

  • Výška dlaždice: Nastavuje výšku dlaždice (10-50 pixelů).