3.12. Kolorovat

3.12.1. Přehled

Tento filtr je dostupný z nabídky okna obrázku volbou FiltryBarvyKolorovat.

Tento filtr obrázek vykreslí tak, jako by byl pozorován skrze barevné sklo.

3.12.2. Volby

Barvy

V dialogu lze zvolit barvu, která má být použita ke kolorování. V dolní řadě je k dispozici sedm základních barev. Kliknutím na pole označené jako Vlastní barva se otevře volič barev, který umožňuje zvolit libovolnou další barvu.