3.13. Barva do alfy

3.13.1. Přehled

Tento filtr lze spustit volbou FiltryBarvyBarva do alfy z nabídky okna obrázku.

Filtr barva do alfy učiní všechny pixely se zvolenou barvou průhlednými. Pokud ještě neexistuje, vytvoří se alfa kanál. Filtr se pokusí zachovat vyhlazování pomocí polointeligentního algoritmu, který místa s barvami podobnými zvolené barvě učiní částečně průhledné, průsvitné. Zůstane tak zachován plynulý přechod do okolních oblastí.

3.13.2. Volby

Barva

Kliknutím na barevné pole označené Z se otevře dialog pro výběr barvy. Pokud je třeba zvolit přesný barevný odstín, vyberte ho před použitím filtru Barevnou pipetou a pak přetáhněte barvu popředí z Panelu nástrojů myší na barevné pole v dialogu filtru Barva do alfy. Kliknutím pravým tlačítkem myši na barevné pole v dialogu filtru se otevře nabídka, umožňující přímo zadat barvu popředí, pozadí, černou nebo bílou.