3.14. Dekomponovat

3.14.1. Přehled

Tento filtr lze vyvolat z nabídky okna obrázku volbou FiltryBarvyDekomponovat

Filtr rozloží obrázek do jeho složek podle zvoleného systému barev (RGB, HSV, CMYK...).

3.14.2. Volby

Dekomponovat do vrstev

Pokud je zaškrtnuta tato volba, je vytvořen nový obrázek ve stupních šedi s několika vrstvami, každá z vrstev představuje jeden kanál zvoleného barevného režimu. Pokud volba zaškrtnuta není, je každý z kanálů vytvořen v samostatném obrázku s odpovídajícím jménem.

Následující volby jsou popsány tak, jako by byla volba Dekomponovat do vrstev aktivní.

RGB dekompozice

Pokud je zvolena dekompozice do RGB, vytvoří se obrázek se třemi vrstvami (Červená, Zelená, Modrá) a dvěma kanálu (Šedá, Alfa).

Tato funkce je zajímavá ve spojení s nástrojem Práh. Také lze s její pomocí provádět libovolné operace na jednotlivých RGB kanálech. Extrahovanou škálu šedi lze použít jako výběr nebo masku uložením do kanálu (kliknutí pravým tlačítkem myši --> Výběr --> Uložit do kanálu).

RGBA dekompozice

Pokud je zvolena dekompozice do RGBA, vytvoří se oproti předchozí volbě navíc i vrstva obsahující hodnoty z alfa kanálu zdrojového obrázku. Zcela průhledné pixely jsou černé, neprůhledné pixely jsou bílé.

HSV dekompozice

Tato volba dekomponuje obrázek do tří vrstev v šedé škále, z nichž jedna reprezentuje odstín, druhá sytost a třetí hodnotu (jas).

Ačkoliv i vrstva Odstín je pouze v šedé škále, skutečně reprezentuje barevné odstíny. V barevném kruhu leží černá a bílá vedle sebe, na vrcholu, a obě reprezentují červenou barvu. Šedé odstíny pak reprezentují mezilehlé barvy v kruhu: tmavě šedá odpovídá oranžové, střední šedá zelené a světle šedá purpurové.

Sytost a Hodnota: Bílá odpovídá maximální sytosti (čisté barvě) a maximální hodnotě (velmi jasná barva). Černá odpovídá minimální sytosti (šedé odstíny) a minimální hodnotě (černá).

CMY dekompozice

Tato volba dekomponuje obraz do tří vrstev v šedé škále, z nichž jedna reprezentuje žlutou, druhá purpurovou a třetí azurovou barvu.

Tato volba může být užitečná pro přenos obrázku do tiskových zařízení pracujících v režimu CMY.

CMYK dekompozice

Tato volba se podobá volbě CMY dekompozice, ale navíc produkuje čtvrtou vrstvu pro černou složku.

Tato volba může být užitečná pro přenos obrázku do tiskových zařízení pracujících v režimu CMYK.

Alfa dekompozice

Tato volba extrahuje z obrázku alfa kanál do samostatného obrázku. Zcela průhledné pixely jsou černé, zcela neprůhledné pixely bílé. Odstíny šedi odpovídají částečné průhlednosti ve zdrojovém obrázku.

LAB dekompozice

Tato volba rozloží obrázek do tří vrstev ve škále šedi, které odpovídají jasu (L), rovnováze mezi zelenou a červenou (A) a mezi modrou a žlutou (B).

Barevný model LAB je takzvaný jasovo-barevný model, neboť jeden kanál určuje jas, zatímco další dva barvu. Využívá ho například program Adobe Photoshop.

YCbCr dekompozice

V Gimpu jsou čtyři různé YCbCr dekompozice s různým nastavením. Každá z nich rozloží obrázek do tří vrstev ve škále šedi, jedna z nich vždy odpovídá jasu a zbylé dvě modrosti a červenosti.

Barevný model YCbCr se také nazývá YUV a často se používá ve světě digitálního videa (pochází z analogového standardu PAL). Je založen na myšlence, že je lidské oko citlivější ke změnám jasu než barev. YCbCr dekompozice používá transformační matrix a různé volby používají různá nastavení doporučená ITU (Mezinárodní telekomunikační unie).