13.2. Sloučení hloubky

Sloučení hloubky je kombinační filtr užitečný pro spojování dvou různých obrázků.

13.2.1. Přehled

Tento filtr sloučí dva zdrojové obrázky do jednoho, ve kterém budou převládat nejtemnější tóny. Lze toho dosáhnout i pomocí směsných režimů, ale v tomto případě nejsou k dispozici žádné volby.

[Poznámka] Poznámka

Pro práci s tímto filtrem potřebujete alespoň dva obrázky, které musí mít stejnou velikost.

13.2.2. Vyvolání filtru

Tento filtr najdete v nabídce Filtry/Kombinace/Sloučit hloubku.

13.2.3. Volby

Zdroj 1, Zdroj 2

Určuje zdrojové obrázky určené pro sloučení.

Mapa hloubky

Určuje obrázky použité jako transformační mapa zdrojových obrázků.

Přesah

Vytváří jemné přesahy mezi obrázky.

Posun

Určuje tmavost aplikovanou na zdrojové mapy.

Velikost 1, Velikost 2

Stejné jako výše, ale citlivější a nastavované pro každou mapu zvlášť.