13.3. Film

13.3.1. Přehled

Filtr Film umožňuje spojit několik obrázků do filmového pásu.

[Poznámka] Poznámka

Tento filtr neinvertuje barvy, takže neimituje negativní film používaný k výrobě zvětšenin. Jedná se spíše o imitaci diapozitivního filmu nebo filmového pásu určeného k promítání v kině.

13.3.2. Vyvolání filtru

Tento filtr naleznete v nabídce Obrázek/Filtry/Kombinace/Film

13.3.3. Volby

Volby na kartě Výběr
Upravit výšku podle obrázků

Použije výšku zdrojových obrázků pro výsledek.

Výška

Umožňuje nastavit výšku výsledného obrázku. Pokud jsou zdrojové obrázky jiných rozměrů, budou zvětšeny nebo zmenšeny.

Barva

Zde můžete nastavit barvu filmového pásu (okolo a mezi obrázky). Kliknutím na barevné pole otevřete standardní dialog pro volbu barev.

Počáteční index

Nastavuje počáteční číslo pro číslování obrázků na filmovém pásu.

Písmo

Nastavuje font číslic.

Barva

Barva číslic na filmovém pásu. Kliknutím na barevné pole otevřete standardní dialog pro volbu barev.

Nahoře, Dole

Určuje polohu čísel na filmovém pásu.

Dostupné obrázky

Zobrazuje seznam obrázků, které lze pro spojení do filmového pásu použít. Jedná se o obrázky, které jsou otevřené v Gimpu.

Na filmu

Seznam obrázků vybraných ke spojení do filmového pásu.

Přidat

Tímto tlačítkem lze dostupný obrázek zařadit mezi obrázky určené ke spojení do filmového pásu.

Odstranit

Toto tlačítko umožňuje odstranit obrázek z obrázků určených pro spojení do filmového pásu.

Pokročilé volby
Výška obrázku

Určuje výšku obrázků ve výsledném filmovém pásu.

Rozestup obrázků

Určuje rozestup obrázků na filmovém pásu.

Posun děr

Určuje polohu děr vzhledem k okraji obrázku.

Šířka děr

Určuje šířku děr ve filmovém pásu.

Výška děr

Určuje výšku děr ve filmovém pásu.

Rozestup děr

Určuje rozestupy mezi děrami na filmovém pásu.

Výška číslic

Určuje výšku číslic na filmovém pásu relativně k výšce obrázku.