6.4. Odstranit pruhy

6.4.1. Přehled

Tento filtr naleznete v nabídce Obrázek>Filtry/Vylepšení/Odstranit pruhy

Slouží k odstranění svislých pruhů způsobených nekvalitními skenery. Přidává do obrázku vzorek, který s obrázkem interferuje a při správném nastavení pruhy odstraní. Tento „negativní“ vzorek je spočítán z vertikálních prvků v obraze, takže nebuďte překvapeni, když se objeví pruhy v náhledu obrázku, který žádné pruhy neobsahuje. Pokud je síla vzorku příliš velká, bude obrázek pruhovaný.

If, after a first pass, a stripe persists, rectangular-select it and apply filter again (all other selection type may worsen the result).

6.4.2. Volby

Náhled

Náhled výsledku filtru se interaktivně zobrazuje v náhledu. Posuvníku umožňují pohyb náhledu po celém obrázku.

Nastavení parametrů
  • Vytvořit histogram: Histogram je černobílý náhled, který lepé zobrazuje interferenci.

  • Šířka: Posuvník a vstupní pole umožňující nastavit „sílu“ filtru v rozsahu 2-100. Hodnoty vyšší než 60 nejsou obvykle potřebné a mohou vytvářet artefakty.