6.5. NL filtr

6.5.1. Přehled

Tento filtr naleznete v nabídce FiltryVylepšeníNL Filtr. NL znamená nelineární. Filtr je odvozený z unixového programu pnmnlfilt a spojuje funkce vyhlazování, čištění a doostřování obrázku. Pracuje na celém obrázku, nikoliv výběru.

Je to tedy něco jako švýcarský armádní nůž. Filtr má tři různé režimy práce. Ve všech režimech je každý pixel v obrázku zpracováván podle své vlastní hodnoty a hodnot pixelů sousedních. Nepracuje se však s blokem devíti pixelů (3×3), ale vzorky se odebírají ze sedmi hexagonálních oblastí. Velikost každého hexagonu je dána nastaveným poloměrem. Poloměr 0.3333 znamená, že se všech sedm hexagonů vejde do jednoho centrálního pixelu (a filtr nebude mít žádný efekt). Poloměr 1.0 znamená, že se sedm hexagonů vejde na plochu 3×3 pixelů.

6.5.2. Volby

Náhled

Pokud je zaškrtnuta volba Náhled, zobrazuje se výsledek nastavení filtru interaktivně v náhledu.

Nastavení parametrů

  • Alfa: Význam této hodnoty závisí na zvoleném režimu.

  • Poloměr: Ovládá sílu filtru (0.33-1.00).

6.5.3. Operační režimy

Tento filtr může zastat několik různých funkcí, v závislosti na nastavení parametru alfa.