7.3. Dilatovat

7.3.1. Přehled

Tento filtr naleznete v nabídce Obrázek>Filtry/Obecné/Dilatovat.

Tento filtr rozšiřuje a zvýrazňuje tmavé části aktivní vrstvy nebo výběru.

Hodnota (jas) každého pixelu je srovnána s nejnižší hodnotou mezi sousedními osmi pixely (matrix 3×3), tedy nejtmavším sousedním pixelem. Kolem tmavých oblastí je tedy přidán tmavý pixel. Jediný tmavý pixel na světlém pozadí se změní ve „velký pixel“ tvořený devíti skutečnými pixely. To může vést ke vzniku šumu.

Na tomto schémátku je studovaný pixel vyznačen červeným okrajem a studovaná matrix zeleným okrajem. Doufáme, že jste pochopil, jak dosáhnout bloku tmavých pixelů o velikosti 3×3: pokud je pixel označený jako „I“ v zeleně ohraničené oblasti, studovaný červeně označený pixel zčerná.

Větší tmavá plocha se roztáhne o jeden pixel ve všech směrech:

Filtr byl aplikován třikrát.

Na složitějších obrázcích se tmavé oblasti rozšíří a zvýrazní a obrázek získá poněkud pixelizovaný vzhled. Zde byl filtr aplikován třikrát:

Samozřejmě, pokud je pozadí tmavší než popředí, pokryje celý obrázek.

7.3.2. Příklady

Obrázek 14.16. Dilatování textu

Dilatování textu

Obrázek 14.17. Dilatování neónového efektu

Dilatování neónového efektu