7.4. Erodovat

7.4.1. Přehled

Obrázek 14.18. Eroze šumu

Eroze šumu
Eroze šumu

Tento filtr najdete v nabídce Obrázek>Filtry/Obecné/Erodovat.

Tento filtr rozšiřuje a zvýrazňuje světlé oblasti aktivní vrstvy nebo výběru.

Hodnota (jas) každého pixelu je srovnána s nejvyšší hodnotou mezi sousedními osmi pixely (matrix 3×3), tedy nejsvětlejším sousedním pixelem. Kolem světlých oblastí je tedy přidán světlý pixel. Jediný světlý pixel na tmavším pozadí se změní ve „velký pixel“ tvořený devíti skutečnými pixely. To může vést ke vzniku šumu. Větší světlá plocha se rozšíří o jeden pixel na všechny strany.

V případě složitějších obrázků se světlé oblasti rozšíří a zvýrazní a obrázek dostane poněkud pixelizovaný vzhled.