5.2. Rozdíl gaussovských rozostření

5.2.1. Přehled

Tento filtr naleznete v nabídce FiltryDetekce hranRozdíl gaussovských rozostření.

Tento filtr je v Gimpu 2.2 nový. Provádí detekci hran pomocí algoritmu zvaného „rozdíly v gaussovských rozostřeních“. Ten spočívá v provedení dvou různých gaussovských rozostření obrázku s různým poloměrem rozostření a jejich následným odečtením. Tento algoritmus se velmi často používá při konstrukci umělého zraku (a možná hraje roli i v biologickém zraku!) a je velmi rychlý, protože pro gaussovské rozostření existují velmi efektivní algoritmy. Nejdůležitější parametry jsou poloměry rozostření obou gaussovských rozostření. Nejsnazší je pravděpodobně nastavit je s pomocí náhledu, ale může být také užitečné vědět, že zvětšení menšího poloměru většinou znamená silnější hrany, zatímco zmenšení většího poloměru obvykle znamená zvýšení prahu pro rozpoznání hran.

5.2.2. Volby

Parametry vyhlazování

Poloměr 1 a 2 jsou poloměry pro dvě gaussovská rozostření. Jediným omezením je, že nesmí být shodná, protože to by vedlo k prázdnému obrázku. Chcete-li vytvořit něco jako skicu, je obvykle lepší nastavit Poloměr 2 menší než Poloměr 1.

Normalizovat

Zaškrtnutí této volby způsobuje roztažení rozsahu jasu ve výsledném obrázku, jak je to jen možné. V náhledu je však v potaz brána jen část obrázku, takže při povolení této volby není náhled zcela přesný (ohledně globálního kontrastu).

Invertovat

Zaškrtnutí této volby invertuje výsledná obrázek, takže vidíte tmavé hrany na bílém pozadí, tedy jakoby kresbu na bílém papíře.