3.16. Sada filtrů

3.16.1. Přehled

Tento filtr lze spustit z nabídky okna obrázku volbou FiltryBarvySada filtrů.

Tento nástroj nabízí celou sadu filtrů pro úpravu barev v obrázku. Stejné funkce lze vykonat i jednotlivými filtry, ale tento nástroj nabízí jednotné a šikovné rozhraní „vše v jednom“.

3.16.2. Volby

Původní a Aktuální

Dva náhledy zobrazující obrázek před a po aplikaci filtru s aktuálním nastavením.

Ukázat

Volba Ukázat umožňuje nastavit, jaká část obrázku se má zobrazovat v náhledu:

 • Celý obrázek

 • Pouze výběr : náhled zobrazuje pouze vybranou oblast obrázku.

 • Výběr v kontextu : náhled zobrazuje vybranou oblast a její bezprostřední okolí.

Okna

Zde lze volit mezi:

 • Odstín zobrazí náhled pro každou barvu. Kliknutím na příslušný náhled se barva přidá do obrázku, v závislosti na nastavení výraznosti. Kliknutím na opačnou barvu lze barvu odebrat.

 • Sytost: Tři náhledy pro zvyšování či snižování sytosti.

 • Jas: Tři náhledy pro zvyšování či snižování jasu.

 • Rozšířené: viz dále.

Dotčený rozsah

Volba Dotčený rozsah umožňuje určit, se kterými částmi obrázku, podle rozsahu jasu, má filtr pracovat.

 • Stíny: tmavé tóny.

 • Střední tóny

 • Světla: světlé tóny

Kritérium volby pixelů

Určuje, který z HSV kanálů je zvoleným rozsahem ovlivněn. Lze volit mezi:

 • Odstín

 • Sytost

 • Jas

Výraznost

Tento posuvník určuje sílu efektu filtru při každém kliknutí do okna (0 - 1).

Rozšířené nastavení
Velikost náhledu

Určuje velikost náhledů v dialogu filtru.

[Tip] Tip

Velikost náhledu může být někdy příliš malá. V takové situaci je vhodné pracovat jen na zvětšeném výběru (například obličeje). Pak výběr invertovat a provést stejnou operaci na zbytku fotografie.

Plynulost a schodovitost

Tato volba určuje přechody mezi tóny.