3.17. Videosnímek

3.17.1. Přehled

Tento filtr lze spustit volbou FiltryBarvyVideosnímek z nabídky okna obrázku.

Tento filtr identifikuje a upravuje pixely, které by mohly způsobit problém při zobrazení na PAL či NTSC televizní obrazovce.

3.17.2. Volby

Režim

Zde je třeba zvolit požadovaný televizní režim: PAL nebo NTSC.

Akce

Možné akce:

  • Snížit jas

  • Snížit sytost

  • Černání: "horké" pixely jsou přebarveny na černo.

Vytvořit novou vrstvu

Je-li aktivní tato volba, budou změněné oblasti umístěny do nové vrstvy (pro klid vaší mysli).