9.3. Záře z přechodu

Přehled revizí
Revize $Revision: 1968 $ 2006-02-22 jfriedl

9.3.1. Přehled

Tento filtr lze spustit z nabídky FiltryEfekty se světlemZáře z přechodu

Záře z přechodu připomíná efekt, který získáte vyfotografováním oslňujícího světelného zdroje, okolo kterého jsou patrné paprsky a haló. Záže z přechodu se skládá ze tří částí: záře, což je světelný kruh uprostřed, paprsků a druhotných září.

9.3.2. Volby

Karta nastavení umožňuje nastavit parametry efektu ručně, zatímco na kartě Selektor je možno zvolit hotová nastavení ze seznamu.

Náhled

Je-li zaškrtnuta volba Automaticky aktualizovat náhled, promítá se nastavení okamžitě do náhledu. V něm si můžete výsledek prohlédnout dříve, než kliknete na Budiž a změníte tak skutečný obrázek.

9.3.3. Nastavení

Střed

Střed: zde lze nastavit X a Y souřadnici středu záře. Počátek souřadnic je v levém horním rohu a jako měřítko se používají pixely.

Parametry
 • Poloměr: Poloměr efektu. Pokud potřebujete použít vyšší hodnoty, než jaké dovoluje posuvník, zadejte je v číselném poli napravo od posuvníku.

 • Rotace: Tento parametr umožňuje natočit výsledný efekt.

 • Rotace odstínu: Mění odstín efektu.

 • Úhel vektoru: Natáčí druhotné záře.

 • Délka vektoru: mění vzdálenost druhotných září.

Adaptivní převzorkování

Adaptivní převzorkování: Nastavení parametrů antialiasingu.

9.3.4. Selektor

Karta Selektor umožňuje vybrat mezi hotovými uloženými nastaveními, případně uložená nastavení upravit či uložit nová.

Nový

Kliknete-li na toto tlačítko, vytvoří se nová sada nastavení, kterou můžete pojmenovat podle libosti.

Úpravy

Toto tlačítko otvírá editor Záře z přechodu (viz níže).

Kopírovat

Tímto tlačítkem lze vytvořit kopii existující sady nastavení. Kopii můžete libovolně pojemnovat.

Odstranit

Tímto tlačítkem můžete smazat vybranou sadu nastavení.

9.3.5. Editor záře z přechodu

Obrázek 14.21. Editor záře z přechodu

Editor záře z přechodu

Všeobecné
Volby vykreslení záře
 • Krytí: Posuvník a přírůstkové pole umožňující nastavit krytí záře.

 • režim kreslení: Můžete zvolit mezi čtyřmi režimy vykreslování:

  • Normální: V tomto režimu překrývá záře obrázek aniž by brala v úvahu, co je pod ní.

  • Soušet: RGB hodnoty pixelů záře se sčítají s RGB hodnotami odpovídajících pixelů původního obrázku. Barvy se tak zesvětlují a mohou se objevit bílé oblasti.

  • Překrytí: Světlé a tmavé oblasti záře posilují odpovídající světlé a tmavé oblasti obrázku.

  • Obrazovka: Tmavé oblasti obrázku jsou osvětleny odpovídajícími světlými oblastmi záře. Představte si dva diapozitivy promítané na stejné místo.

Volby kreslení paprsků

Volby jsou stejné jako v případě záře.

Volby kreslení druhé záře

Volby jsou stejné jako v případě záře.

Žár
Přechody

Klknutím lze z rozbalovacích nabídek vybrat některý z mnoha dostupných přechodů. Přechody, jejichž jméno začíná znakem procenta (%) jsou interní přechody editoru.

 • Paprskovitý přechod: Zvolený přechod je vykreslen radiálně, od středu k okraji.

 • Úhlový přechod: Zvolený přechod se rozvíjí kolem středu, proti směru hodinových ručiček, z polohy odpovídající třetí hodině (pokud je parametr Rotace nastaven na nulu).Radiální a uhlový přechod jsou zkombinovány v režimu násobení: světlé oblasti jsou posíleny a barvy jsou smíchány v modelu CMYK (jako používá tiskárna).

 • Přechod úhlové velikosti: Přechod určující délku paprsků a rozvíjející se kolem středu. Poloměr je určen podle světlosti přechodu v daném místě: černá (0) odpovídá 0%, zatímco bílá (100) odpovídá 100%.

Parametry
 • Velikost (%): Nastavuje velikost záře v procentech (0-200).

 • Rotace: Nastavuje počátek úhlového přechodu (-180 +180).

 • Rotace odstínu: Nastavuje barvu záře posunem v barevném kruhu HSV (-180 +180).

Paprsky
Přechody

Volby jsou stejné jako v případě záře.

Parametry

První tři volby jsou stejné jako v případě záře.

 • Počet hrotů: tato volba určuje počet hrotů paprsků (1-300), ale i jejich texturu.

 • Tloušťka hrotů: Pokud jsou paprsky širší, vypadají jako okvětní lístky.

Druhá záře
Přechody

Volby jsou stejné jako v případě záře.

Parametry

Volby jsou stejné jako v případě záře.

Tvar druhé záře

Druhé záře jsou satelity hlavní záře. Mohou nabývat dvou základních tvarů: Kruhu nebo Polygonu. V případě polygonu lze nastavit počet jeho stran.

Hnízdo náhodných čísel a Randomizovat
 • Hnízdo náhodných čísel: Tuto hodnotu použije generátor náhodných čísel jako základ pro vytvoření náhodných čísel. Chcete-li zopakovat stejnou "náhodnou" sekvenci vícekrát, použijte stejné číslo.

 • Randomizovat: je-li tato volba zaškrtnuta, je při každém použití filtru použito jiné náhodné hnízdo náhodných čísel. Výsledky jsou pak pokaždé jiné.