9.4. Světelné efekty

9.4.1. Přehled

Obrázek 14.22.


tento filtr naleznete v nabídce Obrázek>Filtry/Efekty se světlem/Světelné efekty.

Tento filtr simuluje efekt svícení na baterkou na zeď. Nevytváří ale žádné stíny a samozřejmě nedokáže ani odhalit nové detaily v tmavých částech obrazu.

9.4.2. Volby

Náhled

Je-li zaškrtnuta volba Interaktivní, je nastavení filtru interaktivně promítáno v náhledu. Kliknutím na tlačítko Budiž filtr na obrázek aplikujete.

Pokud volba Interaktivní není aktivní, změny v nastavení se projeví pouze po kliknutí na tlačítko Aktualizovat. Tato volba je užitečná pro majitele pomalých a líných počítačů.

Obecné volby
Průhledné pozadí

Průhledné pozadí: Výsledný obrázek bude průhledný v oblastech nulové výšky mapy vyvýšení (výška je nulová v černých oblastech mapy vyvýšení)-

Vytvořit nový obrázek

Vytvořit nový obrázek: Aplikace filtru vytvoří nový obrázek.

Náhled ve vysoké kvalitě

Náhled ve vysoké kvalitě: Pro rychlé počítače.

Světlo
Typ

Typ: K dispozici jsou tři typy světla. Bodové se projeví zobrazením modrého bodu v náhledu. Když na něj kliknete, můžete ho přesouvat po obrázku. Směrové: modrý bod je spojen s modrou linkou, která představuje směr světla. Světelné haló má eliptický tvar. Nic: Žádný modrý bod. Světlo přichází z levého horního rohu.

Barva

Barva: Barva světla. Kliknutím na barevnou plochu se otevře standardní dialog pro výběr barev.

Poloha

Poloha: Určuje polohu zdroje světla pomocí třech souřadnic: X pro vodorovnou polohu, Y pro svislou polohu, a Z pro vzdálenost zdroje (čím větší, tím méně světla). Hodnoty se mohou pohybovat v rozmezí -1 až +1.

Materiál

Tyto volby se netýkají přímo světla, ale světla odráženého od objektů.

Mapa vyvýšení
Povolit mapování vyvýšení

Společně s mapováním prostředí umožňuje tato volba zajímavé mapování vyvýšení. Jako mapy vyvýšení lze používat pouze obrázky v odstínech šedi (světlé oblasti jsou vyvýšeny, tmavé zůstávají beze změny). Pokud tedy chcete použít barevný obrázek, musíte ho nejdříve převést do odstínů šedi. (<Obrázek>/Režim/Odstíny šedi). Pokud tuto volbu aktivujete, budou povoleny následující možnosti:

Obrázek vyvýšení

Obrázek vyvýšení: Zde musíte zvolit obrázek v odstínech šedi.

Křivka

Křivka: Jsou dostupné čtyři typy křivek: Lineární, Logaritmický, Sinusoidní a Kulový. Vysvětlení viz

Maximální výška

Maximální výška: maximální vyvýšení.

Mapování prostředí
Povolit mapování prostředí

Zaškrtnutím této volby aktivujeté následující volby:

Obrázek prostředí

Obrázek prostředí: Zde musíte zadat RGB obrázek.