12.5. Mřížka

12.5.1. Přehled

Tento filtr lze spustit z nabídky okna obrázku volbou FiltryVykresleníVzorekMřížka.

Tento filtr vykreslí v aktivní vrstvě, přes její existující obsah, pravoúhlou mřížku. Rozestupy mezi čarami, jejich tloušťka, barva a posun vůči levému hornímu rohu obrázku lze nastavit podle libosti. Jako výchozí používá barvu popředí Gimpu. (Tento filtr byl použit k vytvoření mnoha ukázkových obrázků použitých pro ostatní zásuvné moduly v této příručce.)

[Tip] Tip

Pokud se tloušťka čar nastaví na nulu, budou vykresleny pouze jejich průniky v podobě křížků.

12.5.2. Volby

Filtr poskytuje možnost nezávislého nastavení vodorovných a svislých čar mřížky a jejich průniků. Implicitně je nastavení vodorovných a svislých čar svázáno, takže změna jednoho ovlivní i druhé. Toto provázání lze vypnout kliknutím na ikonu řetězu a jejím rozpojením. Nastavení průniků je poměrně složité.

Šířka

Nastavuje tloušťku čar. ať už vodorovných, svislých, nebo čar tvořících křížky označující průniky.

Rozestup

Nastavuje vzdálenost mezi sousedními čarami. V případě průniků nastavuje vzdálenost od skutečného místa průniku k počátkům vykreslených čar.

Posun

Určuje posun čar mřížky vzhledem k levému hornímu rohu obrázku. V případě průniků určuje vzdálenost od skutečného místa průniku po konec vykreslených čar.

Voliče barev

Tři voliče barev v dolní části dialogu umožňují zvolit barvy vodorovných a svislých čar a jejich průniků.