12.6. Bludiště

12.6.1. Přehled

Obrázek 14.49. Příklad hotového bludiště.

Příklad hotového bludiště.

Tento filtr naleznete v nabídce Obrázek>Filtry/Vykreslení/Vzorek/Bludiště...

Tento filtr vytváří náhodný černobílý vzorek bludiště. Výsledek zcela přepíše původní obsah vrstvy. Typický příklad bludiště vytvořeného tímto filtrem je zobrazen níže. Najdete cestu z jeho středu na okraj?

12.6.2. Volby

Šířka/Výška

Posuvníky Výška a Šířka pixelů nastavují množství cest v bludišti. Čím nižší hodnoty, tím více cest. Příslušná vstupní pole slouží k témuž. Výsledek nebude vypadat příliš jako bludiště, pokud nezvolíte pro výšku a šířku stejné hodnoty.

Dlaždicovatelné

Pokud chcete bludiště používat jako vzorek, můžete ho zaškrtnutím této volby vytvořit jako dlaždicovatelné.

Hnízdo

Hnízdo ovlivňující náhodné parametry bludiště.

Styl bludiště

Lze volit mezi dvěma typy bludiště, "Do hloubky" a "Primův algoritmus". Rozdíl dokáže vysvětlit jen skutečný geek, ale vzhled bludišť je opravdu jiný.