4.3. Roztřepení RGB

4.3.1. Přehled

Tento filtr lze spustit z nabídky okna obrázku volbou ObrázekŠumRoztřepení RGB.

Roztřepení RGB přidává do aktivní vrstvy nebo výběru šum s normálním rozložením. Šum je vytvářen v RGB barevném modelu, tj. je přidáván k červené, zelené a modré hodnotě každého pixelu. Normální rozložení znamená, že většina pixelů je šumem pozměněna jen málo, zatímco menší množství pixelů více. (Pokud se tento filtr aplikuje na obrázek vyplněný šedou barvou, histogram výsledného obrázku vypadá jako klasická zvonovitá Gaussova křivka.)

Výsledkem aplikace tohoto filtru je velmi přirozeně vypadající šum.

4.3.2. Volby

Náhled

Náhled zobrazuje interaktivně změny dříve, než jsou skutečně aplikovány do obrázku.

Korelovaný šum

Nezávislé RGB

Pokud tato volba není aktivní, pohybují se všechny posuvníky společně a do všech kanálu bude přidán stejný relativní šum. Zachová se tak vyvážení barev.

Posuvníky Červená, Zelená, Modrá a Alfa

Tyto posuvníky a odpovídající přírůstková pole pole určují množství šumu v každém kanálu (v rozsahu 0.00 - 1.00). Alfa kanál je zobrazen jen tehdy, pokud je ve vrstvě přítomen. V případě obrázku ve stupních šedi jsou barevné posuvníky nahrazeny posuvníkem Šedá .

Zde nastavené hodnoty ve skutečnosti udávají standardní odchylku normálního rozložení aplikovaného šumu. Použitá odchylka je polovinou nastavené hodnoty (kde 1 odpovídá vzdálenosti mezi nejnižší a nejvyšší možnou hodnotou v kanálu).