12.2. Plazma

12.2.1. Přehled

Obrázek 14.46. Příklad vykreslené plazmy.

Příklad vykreslené plazmy.

Tento filtr naleznete v nabídce Obrázek>Filtry/Vykreslení/Mraky/Plazma...

Plazma vytváří barevné mraky vhodné pro použití v texturách. Pomocí posuvníku Turbulence můžete ovládat turbulenci.

Všechny barvy produkované filtrem Plazma jsou zcela nasycené. Někdy jsou však nasycené barvy rušivé a zajímavější obrázek získáte snížením sytosti pomocí Vrstvy/Barvy/Odbarvit.

[Poznámka] Poznámka

Vylepšená verze modulu Plazma, Plazma2, s mnoha novými volbami a parametry je dostupná z Gimp Plugin Registry.

12.2.2. Volby

Hnízdo náhodných čísel

Hnízdo náhodných čísel ovládá náhodné chování modulu. Volba Randomizovat nastavuje hnízdo podle hardwarových hodin počítače. Jiné nastavení je užitečné pouze v případě, že budete v budoucnu chtít přesně zopakovat stejný výsledek.

Turbulence

Tento parametr ovládá komplexitu plazmy. Vysoké hodnoty dávají mraku tvrdší vzhled (jako abstraktní olejová malba nebo nerostný povrch), nízké hodnoty tvoří jemnější mraky (jako je pára, mlha nebo kouř). Rozsah je 0.1 až 7.0.