12.3. Pevný šum

12.3.1. Přehled

Obrázek 14.47. Příklad turbulentního pevného šumu

Příklad turbulentního pevného šumu

Tento filtr lze vyvolat z nabídky okna obrázku volbou FiltryVykresleníMrakyPevný šum.

Pevný šum je výborný prostředek pro tvorbu textur. Jím vytvořený šum je vždy ve škále šedé, a to i tehdy, pokud je filtr aplikován na barevný obrázek (filtr existující vrstvu či výběr zcela přepíše, vůbec nebere obrazovou informaci z ní v potaz). Je to také dobrý nástroj pro tvorbu map pro filtry Mapa vyvýšení a Warp . Je-li aktivní volba "turbulentní", připomíná výsledek skutečné mraky. Příklad je ukázán níže.

12.3.2. Volby

Hnízdo náhodných čísel

Hnízdo náhodných čísel určuje náhodnost chování filtru. Pokud je ve stejné situaci použito stejné hnízdo, výsledky filtru jsou stejné. Použití jiného hnízda způsobí odlišné výsledky. Hnízdo lze zadat ručně nebo náhodně vygenerovat tlačítkem Nové hnízdo.

Je-li zaškrtnuta volba Randomizovat, nelze hnízdo náhodných čísel zadávat ručně, ale je náhodně generováno při každém použití filtru. V opačném případě si filtr pamatuje poslední použité hnízdo náhodných čísel.

Turbulentní

Zaškrtnutím této volby se dosáhne velice zajímavých výsledků připomínajících olej na vodě, mraky kouře, živou tkáň nebo skvrny z Rorschachova testu.

Detail

Tato volba určuje množství detailů ve vytvořené textuře. Čím vyšší hodnota, tím více detailů a tím více textura vypadá, jako by byla složena z menších částí. Nižší hodnota činí texturu měkčí a mlhovitější.

Dlaždicovatelný

Je-li tato volba aktivní, lze vytvořený šum použít jako dlaždice. Například lze použít jako pozadí na webové stránce, hranice mezi jednotlivými dlaždicemi nebudou patrné.

Velikost X a Y

Určuje měřítko šumu ve vodorovném (X) a svislém (Y) směru (v rozsahu 0.1 až 16.0).