3.5. Rotace barevné mapy

3.5.1. Přehled

Tento filtr lze vyvolat z nabídky okna obrázku volbou FiltryBarvyMapaRotace barevné mapy.

Filtr Rotace barevné mapy umožňuje vyměnit určitý rozsah barev za jiný rozsah barev.

3.5.2. Hlavní volby

Na této kartě se nastavují nejdůležitější volby filtru.

Z

Barevný kruh: Barevný kruh obsahuje dvě úsečky uzavírající úhel obsahující zdrojový rozsah barev. Zakřivená šipka mezi nimi pomáhá vymezit úhel a určuje směr, ve kterém se s rozsahem dále pracuje. Úsečky lze přesouvat kliknutím a tažením.

Přepnout po/proti směru hodinových ručiček: Tímto tlačítkem lze změnit směr vymezeného rozsahu barev.

Změnit směr šipek: Změní vybraný rozsah barev na jeho doplněk.

Vybrat vše vybere do rozsahu celý barevný kruh.

Pole Z a Do zobrazují a umožňují ručně nastavit polohy úseček vymezujících úhel.

Do

Nastavení v této části jsou stejná, jako v části Z.

3.5.3. Různé

Tato karta se týká různých voleb.

Možnosti šedé

V této části lze nastavit způsob, jakým se zachází s šedými barvami. Ve výchozím nastavení se šedá nepovažuje za barvu. Silně desaturované barvy však také vypadají šedé.

3.5.4. Náhled

Náhled

Náhled: Náhled tohoto filtru obsahuje dvě zmenšeniny obrázku, první zobrazuje původní stav pro snadné srovnání, druhá změny podle aktuálního nastavení filtru.

Plynulá aktualizace

Plynulá aktualizace: změny jsou v náhledu zobrazovány ihned, během tažení úseček v barevném kruhu.

Oblast

Oblast: Celá vrstva zobrazuje celou vrstvu. Výběr zobrazuje pouze výběr, Kontext zobrazuje výběr a jeho okolí.

3.5.5. Jednotky

Zde je možné zvolit jednotku používanou pro udávání úhlů v barevném kruhu.