12.9. Sinus

12.9.1. Přehled

Obrázek 14.52. Příklad výsledku použití filtru Sinus

Příklad výsledku použití filtru Sinus

Tento filtr lze spustit z nabídky okna obrázku volbou FiltryVykreslitVzorekSinus.

Filtr Sinus vytváří vlnovité textury založené na sinusoidách, které připomínají namočené hedvábí nebo možná strukturu překližky. Textura je založena na dvou barvách, které lze definovat přímo v dialogu filtru (či použít barvu popředí a pozadí).

Filtr umožňuje nastavit velikost a komplexitu struktury a řadu dalších parametrů. Příklad je zobrazen níže.

12.9.2. Volby

Settings tab
Zvětšení X a Y

Nízká hodnota Zvětšení X/Y maximalizuje vodorovné/svislé roztažení textury, zatímco vysoká hodnota texturu stlačí.

Komplexnost

Tato volba určuje způsob vzájemné interakce obou barev. Čím vyšší hodnota, tím složitější textura.

Hnízdo náhodných čísel

Hnízdo náhodných čísel určuje náhodnost chování filtru. Pokud je ve stejné situaci použito stejné hnízdo, výsledky filtru jsou stejné. Použití jiného hnízda způsobí odlišné výsledky. Hnízdo lze zadat ručně nebo náhodně vygenerovat tlačítkem Nové hnízdo.

Je-li zaškrtnuta volba Randomizovat, nelze hnízdo náhodných čísel zadávat ručně, ale je náhodně generováno při každém použití filtru. V opačném případě si filtr pamatuje poslední použité hnízdo náhodných čísel.

Vnutit dlaždicování?

Pokud je zaškrtnuta tato volba, lze výslednou texturu použít pro dlaždicování, aniž by byly viditelné hranice mezi jednotlivými dlaždicemi.

Ideální/Zkreslený

Tato volba poskytuje další možnost ovlivnění interakce mezi oběma barvami.

Color settings
Barvy

Zde lze nastavit, z jakých dvou barev má být textura složena. Lze volit mezi černou a bílou, barvou pozadí a popředí a barvami nastavenými pomocí barevných polí přímo v dialogu. Posuvníky Alfa kanály umožňují každé z barev nastavit libovolné krytí. (Pokud vrstva, na které filtr pracuje, nemá alfa kanál, nejsou tyto posuvníky aktivní).

Blend settings
Nastavení mísení

Zde lze zvolit mezi třemi fnkcemi mísení barev: Lineární, Bilineární a Sinusoidální.

Exponent

Exponent určuje, která z obou barev je dominantní a nakolik převažuje nad druhou barvou. Je-li tato volba nastavena na nulu, jsou obě barvy v rovnováze. V krajních pozicích jedna z barev vždy zcela převládá.