12.8. Qbist

12.8.1. Přehled

Tento filtr najdete v nabídce Obrázek>Filtry/Vykreslení/Vzorek/Qbist....

Filtr Qbist vytváří náhodné textury. Výchozí textura se zobrazí v prostředním čtverci, různé její obměny ve čtvercích kolem ní. Pokud se vám některá z alternativních textur líbí, klikněte na ní. Tím se dostane doprostřed a okolo ní se objeví její vlastní variace. Tak můžete pokračovat. Až naleznete texturu, která vám bude vyhovovat, klikněte na ní a pak na tlačítko Budiž. Textura se objeví na aktivní vrstvě, zcela přepíše její původní obsah.

Obrázek 14.51. Tři víceméně náhodné ukázky výtvorů filtru Qbist.

Tři víceméně náhodné ukázky výtvorů filtru Qbist.
Tři víceméně náhodné ukázky výtvorů filtru Qbist.
Tři víceméně náhodné ukázky výtvorů filtru Qbist.

12.8.2. Volby

Vyhlazování

Pokud zvolíte vyhlazování, budou okraje v textuře hladké, nikoliv zubaté.

Otevřít/Uložit

tato tlačítka umožňují uložit a znovu načíst textury. Je to velmi užitečné, protože znovuvytvořit povedenou texturu pouhým klikáním je téměř nemožné.