5.5. Sobelova metoda

5.5.1. Přehled

Tento filtr lze spustit volbou FiltryDetekce hranSobelova metoda z nabídky okna obrázku.

5.5.2. Volby

Nastavení parametrů
  • Sobel vodorovně: Vykresluje hrany, které jsou více méně vodorovné.

  • Sobel svisle: Vykresluje hrany, které jsou více méně svislé.

  • Zachovat znaménko výsledku: (Funkční pouze, je-li použit pouze jeden směr.) Pokud je tato volba aktivní, jsou protilehlé okraje vykresleny komplementární barvou.