5.4. Laplaceova metoda

5.4.1. Přehled

Tento filtr lze spustit volbou FiltryDetekce hranLaplaceova metoda z nabídky okna obrázku.

Tento filtr vyhledá hrany v obrázku Laplaceovou metodou, která vykresluje tenké, pixel široké obrysy.