4.7. Rozprostřít

4.7.1. Přehled

Tento filtr spustit z nabídky okna obrázku volbou FiltryŠumRozprostřít.

Filtr Rozprostřít prohodí každý pixel v aktivní vrstvě či výběru s jiným náhodně zvoleným pixelem v uživatelem nastavené maximální vzdálenosti. Vytváří tak intenzivní dojem šumu v oblastech výrazných barevných hranic, na jednobarevných plochách nemá žádný účinek. Do obrázku se nepřidává žádná nová barva.

4.7.2. Volby

Náhled

Náhled interaktivně zobrazuje změny dříve, než se skutečně provedou v obrázku. FIXME - angličtina neodpovídá realitě.

Míra rozprostření

Zde můžete nastavit vzdálenost, o jakou budou pixely přemisťovány, Vodorovně a Svisle. Klikáním na ikonu řetězu můžete přepínat svázání vzdáleností pro jednotlivé osy pohybu. Můžete také zvolit jednotku vzdálenosti.