4.6. Roztřepení

4.6.1. Roztřepení

Tento filtr lze spustit z nabídky okna obrázku volbou FiltryŠumRoztřepení.

Filtr roztřepení vytváří efekt připomínající rozpouštění a stékání obrázku směrem dolů. Každý pixel ovlivněný filtrem má 80% šanci nahrazení pixelem umístěným přímo nad ním, ve zbývajících případech je nahrazen pixelem vlevo nebo vpravo od tohoto výše umístěného pixelu. Filtrem jsou ovlivněny všechny nebo jen některé pixely z aktivní vrstvy či výběru, jejich podíl je určen volbou Náhodnost (%).

4.6.2. Volby

Hnízdo náhodných čísel

Hnízdo náhodných čísel určuje náhodné vlastnosti roztřepení. Pokud je ve stejné situaci použito stejné hnízdo, výsledky filtru jsou stejné. Použití jiného hnízda způsobí odlišné výsledky. Hnízdo lze zadat ručně nebo náhodně vygenerovat tlačítkem Randomizovat.

Je-li zaškrtnuta volba Randomizovat, nelze hnízdo náhodných čísel zadávat ručně, ale je náhodně generováno při každém použití filtru. V opačném případě si filtr pamatuje poslední použité hnízdo náhodných čísel.

Náhodnost (%)

Posuvník Náhodnost určuje podíl pixelů aktivní vrstvy či výběru, které budou roztřepeny. Čím vyšší hodnota, tím více roztřepených pixelů. Vzhledem ke způsobu, jakým tento filtr pracuje, je ale efekt nejnápadnější při použití střední hodnoty, okolo 50. Vyzkoušejte si to sami!

Opakování

Posuvník Opakování určuje počet aplikací filtru. Čím vyšší hodnota, tím větší roztřepení a tím delší vzdálenost, po které se barva přenáší.